You are here: Home - เที่ยวเขาคิชกุฏ


Tag Archives: เที่ยวเขาคิชกุฏ

พลังแห่งความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มวลหมู่ชนที่เดินทางเที่ยวเขาคิชกุฏ

เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด การเดินสายเพื่อจะทำบุญก็เริ่มต้นขึ้น ชาวพุทธ คนจีนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ศรัทธา กับการเดินทางทำบุญทั้งสิ้น รวมไปถึงการเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชกุฏจันทบุรี ทุกคนมักตั้งเป้าหมายและมีความประสงค์ เพื่อที่จะเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ทั้งในช่วงกลางวันพร้อมกับในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของ เขาคิชกุฏ ได้พยายามคอยดูแลผู้ที่เดินทางไป พร้อมกับคอยดูแลจัดงานนมัสการตามงานเทศกาลสำคัญของไทยเช่นกัน

 
เขาคิชฌกูฏ
ความโด่งดังย่อมทำให้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเช่นกัน พร้อมทั้งพื้นที่แห่งความศรัทธา ย่อมมาพร้อมกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่อสิ่งที่อยู่ด้านหน้า กลุ่มคนจึงเดินหน้าสู่ เขาคิชกุฏ จันทบุรี หรือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ ซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดของที่นี้ กลับถูกห้อมล้อมไปด้วยอำเภอมะขาม ตลอดจนกระทั่งกิ่งอำเภอของเขาคิชกุฏโดยตรง ความนับถือในรูปแบบศาสนาพุทธ ทำให้คนไทยมักจะเกิดความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและสักการบูชา โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธ ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นยุคแห่งการเกิดศาสนาพุทธ เพราะเช่นนั้นแล้ว ความเลื่อมใสจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ ที่จะอุทิศใจพร้อมทั้งอุทิศตน เพราะเข้าสู่พระธรรมแห่งพุทธศาสนาโดยตรง เที่ยวเขาคิชกุฏ ซึ่งความศรัทธาที่ว่านี้ เราอาจพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาพร้อมทั้งพากันเดินทางสู่เขาคิชกุฏจันทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย แถมยังคงเป็นต้นน้ำลำธารแห่งแม่น้ำสายสำคัญ อย่างแม่น้ำจันทบุรี ส่งผลทำให้สภาพพื้นป่าในบริเวณนี้ทั้งหมด มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และมีลักษณะปนกับป่าดิบเขา พร้อมทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ ทำให้ภายในป่ามีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานชนิดรวมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีพันธุ์ไม่ที่หาได้ยาก สามารถพบได้ยากอีกด้วย เช่น ไม้กฤษณา เป็นต้น
 
ความศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมกับความสง่างาม มีผลทำให้บรรยากาศบริเวณเขาคิชกุฏจันทบุรี ที่มีประชาชนส่วนมากให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก และในทุก ๆ ปีจะต้องมีประชาชนเป็นจำนวนมาก  พากันหลั่งไหลพร้อมทั้งเดินทางไปนมัสการพระบาทหลวง เพื่อจะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญของศาสนาพุทธ  มักมีคนหลั่งไหลและเดินทางไปอย่างไม่หยุดหย่อน