You are here: Home - อาการคนท้อง


Tag Archives: อาการคนท้อง

รูปร่างที่เปลี่ยนไป ของอาการคนท้องในระยะ 2 เดือนแรก

คุณแม่คงจะเริ่มรู้สึกดีใจ เพราะการก้าวข้ามผ่านระยะเวลาในแต่ละเดือน ย่อมแสดงถึงเวลาภายในอนาคตอันใกล้ ที่จะได้พบเจอกับลูกน้อยข้างในครรภ์ พร้อมทั้งสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา 2 เดือน ค่อนข้างต้องพบเจอกับอาการเดียวกันกับช่วงที่แพ้ท้องในเดือนแรก พร้อมกับสำหรับอีกหนึ่งกิริยาอาการที่คุณแม่จะต้องพบเจอ คือ อาการปัสสาวะบ่อยครั้ง จนผิดสังเกต รวมไปถึง มีกิริยาอาการเวียนศีรษะ ปวดหัว รู้สึกอึดอัด คับตึงเอว คัดเต้านม เพราะว่าเนื่องจากรอบเอวพร้อมกับเต้านมจะมีลักษณะขยายใหญ่ขึ้น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ขณะได้กลิ่นอาหารทุกประเภท ตลอดจนกระทั่งคุณแม่อาจจะมีท้องผูกร่วมด้วย หรือไม่ก็ท้องอืด ท้องเฟ้อได้อีกเช่นเดียวกัน และที่สำคัญคุณแม่บางคนอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนร่วมด้วย ในส่วนมากมาย กลุ่มนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะพร้อมกับอาการคนท้อง 2 เดือน ที่คุณแม่มือใหม่ส่วนมากควรจะมีข้อมูลพร้อมทั้งรับทราบเอาไว้ เพื่อที่จะสามารถประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสมและมีความถูกต้อง ตลอดจนกระทั่งคุณแม่จำเป็นจะต้องเข้าพบคุณหมออย่างเป็นประจำ เพื่อจะทำการฝากครรภ์และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วย

 
อาการคนท้อง
การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ ย่อมอาจเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ เดือน พร้อมทั้งสำหรับคุณแม่ส่วนใหญ่ ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2 เดือน จะยังคงมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาการคนท้อง 2 เดือน คงจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากกิริยาอาการของคนท้องในเดือนแรก ๆ เพียงแต่คุณแม่บางคนอาจจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย พร้อมกับบางอาการก็จะทีวีคูณความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกัน  ซึ่งอาการคนท้อง 2 เดือนโดยมากนั้น มักจะมีอาการอ่อนล้าง่าย และจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการที่จะพักผ่อนมากเพิ่มขึ้น หรือไม่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าตัวเองนอนนานมากยิ่งขึ้นจากเดิม ซึ่งคุณแม่บางท่านที่กำลังต้องท้องได้ 2 เดือน คงนอนนานมากยิ่งขึ้นเป็น 9 – 11 ชั่วโมงต่อวันเลยเชียว ตั้งครรภ์แต่ในส่วนนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแม่แต่ละคนด้วยเช่นกัน