You are here: Home - ชลบุรี


Tag Archives: ชลบุรี

ทัศนาจรเที่ยวที่เขาชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ คงต้องยกให้กับสถานที่เที่ยวอย่าง เขาชีจรรย์ ที่มาในรูปแบบที่สวยงามตามธรรมชาติ ความแปลกประหลาดแต่คงด้วยความงามย่อมน่าชื่นชม เพราะว่าเขาชีจรรย์ เป็นหุบเขาหินปูน โดยเดิมทีจะมีการระเบิดหินเป็นช่วง ๆ เพื่อจะนำไปใช้ภายในการก่อสร้าง กระทั่งต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรู้สึกเสียดายลักษณะ พร้อมกับภูมิทัศน์อันสวยของหุบเขาหินปูนลูกนี้ ท่านจึงมีพระดำริให้อนุรักษ์เอาไว้ พร้อมทั้งชลบุรีดำเนินการปลูกสร้างพระพุทธรูปแกะสลักเอาไว้ที่หุบเขานี้ด้วย

 
ซึ่งพระพุทธรูปที่ถูกสลักเอาไว้ในหุบเขาหินปูนแห่งนี้ มีรูปร่างของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังคงเป็นการแกะสลักที่สวยงาม ด้วยมีมือที่เฉียบคม โดยงานแกะสลักนี้ เพราะว่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2539 ที่ผ่านมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปแกะนี้ว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา โดยชื่อนี้อาจแปลได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สง่าพร้อมทั้งประเสริฐดุจดังมหาวิชิระ นั่นเอง ยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปแกะสลักบนเข้าชีจรรย์ ที่ชลบุรีนี้ ยังคงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร คือศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา โดยมีความสูง 109 เมตร พร้อมกับมีหน้าตักกว้างประมาณ 70 เมตร พร้อมกับในส่วนของฐานบัวหรือบัลลังก์มีส่วนสูงประมาณ 21 เมตรด้วยกัน
 
ชลบุรี
ภาพความงดงามในการสลักครั้งนี้ เกิดจากการระเบิดพร้อมกับทำการเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้นขึ้นมา หลังจากนั้นจึงใช้โมเสกทองประดับเข้าไปที่รอยเส้นในการแกะสลัก เป็นเหตุให้เมื่อยามพระอาทิตย์ส่องมา จึงทำให้เกิดเป็นประกายสีทองที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้