You are here: Home - สาระน่ารู้


Category Archives: สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ดี ๆ เกี่ยวข้องกรรมวิธีดับกลิ่นเหม็นด้านในตู้กับข้าว

สาระน่ารู้ดี ๆ ภายในวันนี้ ดูเหมือนเป็นความรู้หรือเคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน ที่ช่วยเหลือให้คุณแม่บ้านเองอาจดับกลิ่นเหม็น ที่ส่วนมากจะติดภายในตู้กับข้าวได้หมดไป โดยที่เราไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดตู้มากเกินควร โดยการเอาปูนขาวมาใส่ภายในภาชนะแล้วเอาไปวางไว้ตามจุดไหนจุดหนึ่งของตู้กับข้าวก็ได้ วิธีการนี้จะสามารถช่วยให้กลิ่นที่ติดอยู่ในตู้กับข้าวนั้นหายไปได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องวางไว้ราวๆ 4-6 ชั่วโมง เป็นเหตุให้กลิ่นเหม็นนั้นไม่อยู่เลย พร้อมกับจะจางให้ไปในเวลาประมาณ 2-3 วัน เพียงแค่นี้ตู้กับข้าวในบ้านท่านก็จะไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดเลย ทางที่ดีท่านไม่น่าจะนำของกินที่มีกลิ่นแรงเอาไปไว้ในตู้กับข้าว เพราะว่าคงจะทำให้ตู้กับข้าวของคุณนั้นมีกลิ่นที่ไม่น่าปลื้มได้เลยค่ะ

 
สาระน่ารู้
ปัญหากลุ่มนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกบ้าน เพราะในทุก ๆ บ้านมักมีตู้กับข้าวกันอยู่แล้ว พร้อมทั้งแน่นอนที่ตู้กับข้าวนั้น คงมีเกล็ดเหม็นเข้ามารบกวนก็ได้ เนื่องจากสาระน่ารู้ อาหารที่เราได้เอาไปใส่ในตู้นั้นค่อนข้างมีอาหารที่มีกลิ่น คงทำให้ตู้กับข้าวมีกลิ่นติดอยู่ก็เป็นได้ ทางที่ดีท่านลองหาข้อมูลเกี่ยวข้องสาระน่ารู้ต่างๆ มาศึกษากันดูว่าวิธีการไหนมั่งที่จะอาจช่วยให้กลิ่นนั้นหมดไปได้ ทั้งนี้การที่มีกลิ่นเน่าเหม็นติดตู้กับข้าวโดยมากค่อนข้างนำผ้ามาเช็ดตู้ทำความสะอาดหรือนำที่ดับกลิ่นมาดับให้กลิ่นหายไป แต่ไม่ว่าอย่างใดในการทำความสะอาดหรือว่านำที่ดับกลิ่นมาดับก็ยังไม่หมดกลิ่นอยู่ดีจึงหาวิธีต่างๆ มาดับกลิ่นให้หายไป