You are here: Home - เกมส์ - แวดวงคนรักเกมส์ มิได้แยกแยะเพศหรือช่วงวัย


แวดวงคนรักเกมส์ มิได้แยกแยะเพศหรือช่วงวัย

การที่บุคคลๆ หนึ่งจะชอบไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ นับได้ว่ามิใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปกับการเล่นเกมส์ที่พอประมาณ และมีความพอดีกับตัวคุณ ก็เพราะว่าการเล่นเกมส์นั้น ไม่ได้แบ่งเพศหรือแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะอาจจะเล่นเกมส์ได้หรือไม่ได้ แต่ความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีพร้อมกับสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้ทัน

 
สิ่งหนึ่งที่น้องๆ ส่วนมากมักจะผิดพลาด นั่นก็คือ การติดเกมส์หรือการเล่นเกมส์แบบไม่รู้ช่วงวันกับเวลา เด็ก ๆ จำนวนมากมักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่สม่ำเสมอ ก็เพราะว่าครั้งใดที่เด็ก ๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์พร้อมกับเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้เลียนแบบเกมส์และได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีตัวละครหลัก ๆ ของเกมส์ พร้อมทั้งผู้เล่นเกมส์จำนวนมากก็มักจะต้องขจัดปัญหา หรือทำการต่อสู้กับศัตรูภายในเกมส์ ความยากลำบากที่นำมาสู่ความสำเร็จในแต่ละขั้น ทำเอาเด็ก ๆ รู้สึกมีความสุข และรับรู้ได้ว่าตัวเองมีฝีไม้ลายมือมากพอ ที่จะต่อสู้หรือว่าทำการเล่นเกมส์เพื่อให้ผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นมูลเหตุหลัก ๆ จนทำให้น้องๆ ติดเกมส์นั่นเอง
 
เกมส์
และในโลกของข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้หลักผู้ใหญ่ ทุกคนสามารถเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งและรู้จักกาลเทศะในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ปกครองน่าจะให้ข้อแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ในทุกช่วงในระหว่างที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุดค่ะ