You are here: Home - เกมส์ - เกม แหล่งรื่นเริงของเด็กๆ ทั่วโลก


เกม แหล่งรื่นเริงของเด็กๆ ทั่วโลก

ปัจจุบันเกมส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ ก็เพราะว่าไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็หันมาเล่นเกมส์กันเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเล่นเกมส์จนมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีเช่นกัน ทางที่ดีผู้ใหญ่จึงต้องคอยให้ข้อแนะนำกับเด็ก ๆ ในบ้านของท่านบ้าง เนื่องจากยิ่งปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์นานเกินไปคงเป็นคนติดเกมส์ไปเลย

 
เกมส์
ซึ่งเกมส์มีทั้งผลดีพร้อมกับผลเสียตามมา ยิ่งถ้าปล่อยให้เด็กๆ เล่นเกมส์ทั้งวันโดยที่ไม่ทำอะไรเลยจะทำให้เด็กๆ ติดเป็นนิสัย พร้อมทั้งไม่ฟังคำพูดของท่านเลยก็ได้ ทางที่ดีคุณควรแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่า เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลเสียตามมาได้ เพราะพ่อแม่ถ้าไม่อยากให้บุตรหลานของท่านเป็นคนติดเกมส์ ควรจะให้เด็ก ๆ เล่นเป็นเวลาจะดีกว่า เช่น ถ้ากลับจากโรงเรียนแล้วควรให้เด็กๆ หรือบุตรหลานของท่านทำการบ้าน อาบน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วค่อยปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์ได้ แต่ว่าต้องมีการกำหนดเวลาให้เล่นเกมส์ด้วย เนื่องจากไม่เช่นนั้นยิ่งปล่อยให้เล่นไปนาน ๆ มากเกินไปก็อาจจะทำให้เสียสายตาก่อนอายุก็เป็นได้
 
ดังนั้นการปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์ก็มีผลเสียได้ แต่ข้อดีที่เด็ก ๆได้นั้นก็มีเช่นกัน เช่น ถ้าเด็ก ๆ เล่นเกมส์ที่จะต้องใช้ความคิดและพิจารณาก็จะสามารถเป็นเหตุให้เด็ก ๆคิดและวิเคราะห์ และที่สำคัญอาจทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีอีกด้วยทางที่ดีคุณควรอย่าปล่อยจะดีกว่า ถ้าเด็กหรือว่าลูกหลานของท่านเล่นเกมส์ก็ควรที่จะเล่นกับเขาด้วย พร้อมกับคอยสอนไปด้วยจะดีมากกว่าคะ