You are here: Home - เกมส์ - พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน ย่อมมาพร้อมกับการพัฒนาของเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ


พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน ย่อมมาพร้อมกับการพัฒนาของเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ

เมื่อวันผ่านไป น้องๆ จะต้องเติบโต พร้อมทั้งพวกเขาจะต้องปรับเปลี่ยนไปเสมอ เมื่อน้องๆ มีการปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการ ต่อให้การเล่นเกมส์คงจะมีประโยชน์ในบางส่วนกับเขาทั้งหลาย แต่ท้ายที่สุดการหมกหมุ่น  หรือการเล่นเกมส์แบบใดประเภทหนึ่งมากจนเกินพอดี ก็คงจะทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นกัน เช่นเดียวกับวัยที่ต้องการตัวอย่าง พร้อมทั้งพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบตัวอย่างนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การที่เด็ก ๆ หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  พวกเขาคงจะมีพฤติกรรมต้องการจะต่อสู้กับใครสักคน หรือกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ความเป็นได้ของเด็ก ๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ น้องๆ คงจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ทักษะบางสิ่งทางด้านความคิด แต่ถ้าหากว่าทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองคงจะต้องคอยดูแลพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

 

มิใช่เรื่องแปลก หากเด็ก ๆ ผู้ชายส่วนมาก จะให้ความสนใจและชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  จนกระทั่งทำให้พวกเขาซึบซับ พร้อมทั้งรู้จักที่จะมีลักษณะเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้น มีความกล้าหาญเพิ่มมากขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มากจนเกินเลย จนกระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญพร้อมทั้งมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจินตนาการส่วนมากของเด็ก ๆ มักจะมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและต้องการจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการพร้อมทั้งความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นจินตนาการพร้อมทั้งความคิดที่สื่อให้เห็นแนวที่ดีหรือไม่นั้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจและติดตามอยู่เสมอ เพราะว่าเวลาว่างของเด็ก ๆ คงจะยังคงมีอยู่มาก แต่ทว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป