You are here: Home - ผู้หญิง - ทัศนคติ กับ ความรัก ที่มาจากความต่างทางด้านความคิด


ทัศนคติ กับ ความรัก ที่มาจากความต่างทางด้านความคิด

ความแตกต่างทางด้านข้อคิดเห็น และทางด้านทัศนคติ ได้พูดไว้ว่า ประชาชนที่ปรารถนาจากหัวใจและไร้ความรัก กลับเป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยว ซึ่งตามหลักข้อเท็จจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้างใหญ่ กลับไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างลำพังได้ ซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีความรัก ความห่วงใย จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เป็นต้นกำเนิดความรักในหลากหลายรูปแบบ ส่วนรักที่ต้องใช้ใจของคนสองคนนั้น กลายเป็นความรักที่จะต้องใช้ใจแลกใจอีกเช่นกัน สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็มักเป็นการได้มารักแท้ หรือผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง แต่ความจริงแล้วนั้น ผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทุกคนกลับค้นเจอตั้งแต่แรกเกิด นั่นก็คือ พ่อกับแม่ของเรานั่นเอง

 
ความรัก
สุดท้ายรักแท้ หรือว่ารักที่ไม่หวังผลตอบแทนนั้น จะมีจริงหรือเปล่าบนโลกใบนี้ หญิงสาวหลากหลายคนอาจจะพยายามที่จะค้นเจอกับความรักในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมทั้งปรารถนาที่จะค้นเจอ แต่ความรักที่ว่านี้กลับเป็นความรักที่สามารถถูกพบได้ยากแท้พร้อมทั้งหยั่งถึง บางเวลาความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักใคร่เสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคู่รักที่ไม่หวังจะยึดติดเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดหวังได้ยากแท้ แต่ท่านเองก็พยายามที่จะค้นเจอมัน พร้อมกับความรักนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ดูโง่เขลาและเบาทางด้านสติปัญญาโดยตรง