You are here: Home - ผู้หญิง - การเกิดความรักโดยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจ


การเกิดความรักโดยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจ

ในเมื่อความรัก คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยที่มนุษย์เราทุกคนอาจจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความที่มนุษย์เรามีสติสัมปชัญญะ รู้ความดีชั่ว ย่อมเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดการไตร่ตรอง และแยกให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางครั้งสำหรับความรักใคร่แล้ว มนุษย์อาจจะใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นงมงายไปในที่สุด เนื่องจากความรักที่ตัวเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดความรู้สึกทั้งหมด รวมไปถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกควบคุม หากเราขาดสติเมื่อไหร่ ความรักที่มีอยู่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ หรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่สามารถขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกด้วย เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษและสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราขาดสตินั่นเอง

 
ความรัก
ความรัก คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้อย่างแน่นอน เพราะความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้คนเรานั้น สามารถทำการค้นหาได้นั่นคือความจริงใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความจริงใจเหล่านี้ไม่ได้คือว่า จะต้องเป็นความรักของหนุ่มสาว แต่การก่อกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการริเริ่มที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเราไม่ได้หมายว่าเราจะเลือกสรรที่รักใคร และให้ความสุจริตใจแก่คนนั้นเพียงผู้เดียวเสียเมื่อไหร่ แต่ความบริสุทธิ์ใจความรักที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนสามารถเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความจริงใจเป็นสื่อเกี่ยวข้องที่ดีในระยะเวลาภายหลัง และก่อกำเนิดเป็นความรักในแต่ละสไตล์นั่นเอง