You are here: Home - เกมส์ - การยึดติดกับไปพร้อมกับการเล่นเกมส์พร้อมกับต้องการเอาชนะ ส่งผลให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนติดเกมส์


การยึดติดกับไปพร้อมกับการเล่นเกมส์พร้อมกับต้องการเอาชนะ ส่งผลให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนติดเกมส์

ความนิยมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ต่อให้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ แน่นอนเลยว่าทุกท่านอาจเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งและรู้จักกาลเทศะภายในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงขณะที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะยอดเยี่ยม

 

ความผิดพลาดของเด็ก ๆ มักจะเกิดมาจากการที่เด็ก ๆ ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นกันกับการติดเกมส์ หรือการเล่นเกมส์ในรูปแบบที่ไม่รู้ช่วงวันและเวลา การที่คน ๆ หนึ่งจะชอบไปกับการเล่นเกมส์ นับได้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่เช่นใด แต่ประหนึ่งว่าท่านจะต้องรู้จักไปกับการเล่นเกมส์ที่กำลังดี และมีความเหมาะสมกับตัวท่าน เพราะการเล่นเกมส์นั้น ไม่ได้แบ่งเพศหรือแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะสามารถเล่นเกมส์ได้หรือไม่ได้ แต่ความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้ทัน เพราะน้องๆ จำนวนมากมักจะมีความสุขไปพร้อมกับการเล่นเกมส์อยู่เสมอ เพราะครั้งใดที่เด็ก ๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์และเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองและได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีนักแสดงหลัก ๆ ของเกมส์ และผู้เล่นเกมส์ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องแก้ไขปัญหา หรือทำการต่อสู้กับศัตรูด้านในเกมส์

 

ระดับความยากลำบากภายในการผ่านด่านของเกมส์ ที่เอามาสู่ความสำเร็จภายในแต่ละขั้น ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกมีความสุข และรับรู้ได้ว่าตนเองมีฝีไม้ลายมือมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อให้ผ่านด่านต่อ ๆ ไป และยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ภายในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมิติ ที่เป็นเหตุผลหลัก ๆ จนทำเอาน้องๆ ติดเกมส์นั่นเอง